več o knjigi
brezplačno

Fran Milčinski

Drobiž

kratke zgodbe
približno število strani: 119
ePub: 209 KB
pdf: 458 KB
Kindle: 610 KB
Opis

Milčinski je bil humorist, satirik, mladinski pisatelj in dramatik. Pisati je začel kot študent. Objavljal je v Rogaču, ki je izhajal v Ljubljani, Slovenskem narodu in Slovencu. 14. decembra 1900 je v Slovenskem narodu objavil podlistek Zoper samobeležnik. Istega leta je začel pisati tudi prve humoristične črtice, ki jih je objavil v zbirkah Igračke (1909) in Muhoborci (1912). V njih je smešil slovensko malomeščanstvo in malomeščansko okolje, posmehoval se je uradništvu, političnim in kulturnim razmeram v katerih je sam rasel.

ogled knjige
Prenesi knjigo