več o knjigi
brezplačno

Ivan Cankar

Križ na gori

proza
približno število strani: 139
ePub: 226 KB
pdf: 591 KB
Kindle: 697 KB
Opis

Ta ljubezenska zgodba se odlikuje s simetrično zgradbo; v štirih poglavjih, od katerih vsako je razdeljeno na štiri odstavke, je upodobljena pot umetnika Mateja iz globeli do križa na gori in romantično simbolično poveličana misel o prerajajoči sili domovinske ljubezni, ki je poosebljena v Hanci. Povest je izšla 1904 pri Slovenski matici.

ogled knjige
Prenesi knjigo