knjige po žanrih
pomoč
več o knjigi
0.00 €
Ivan Cankar
Križ na gori
proza
Založba Genija
približno število strani: 120
pdf:
591 KB
ePub:
226 KB
Mobi:
697 KB
Opis

Ta ljubezenska zgodba se odlikuje s simetrično zgradbo; v štirih poglavjih, od katerih vsako je razdeljeno na štiri odstavke, je upodobljena pot umetnika Mateja iz globeli do križa na gori in romantično simbolično poveličana misel o prerajajoči sili domovinske ljubezni, ki je poosebljena v Hanci. Povest je izšla 1904 pri Slovenski matici.

Brezplačno prenesi knjigo
pdf
ePub
Mobi